Delar 50% av startbatteriets kapacitet för förbrukning och ersätter skiljereläer och dioder.

Batteri delare

Används för att bygga upp stomnätet.

Distributionsplintar

Produkter 1

Slår på och av strömmen till förbrukare styrs via nätverket.

Switchbox

Kopplingsplint för + och - till fem förbrukare.

Termistorsäkrad kopplingsplint

Start

Om Företaget

Kontaktinformation

Elsystem i båt

Produkter 2

Produkter 1