Termistorsäkrad kopplingsplint

·     Inkluderar + och – på samma enhet.

·     Plats reserverad för dragning till andra plintar.

·     Avsedd för anslutning av M5 kabelskor.

·     Indikerar spänning fram till plinten.

·     Indikerar spänning ut från plinten efter säkringar.

·     PTC motstånd som säkringar medför gnistfritt omslag, återgår då last är avlägsnad.

·     Möjlighet till kundanpassade säkringsvärden 1A till 5A.

·     Plats för fem stycken säkrade uttag.

Produkt Beskrivning

Förgrenande kopplingsplint för förbrukare med ett totalt strömbehov 10A. Plinten skall används tillsammans med SB102.

Start

Om Företaget

Kontaktinformation

Elsystem i båt

Produkter 2

Produkter 1