Batteri delare

Produkt Beskrivning

·     Förmedlar 50 % av startbatteriets kapacitet för förbrukning.

·     Förbrukarbatteriet hjälper startbatteriet vid start.

·     Även startbatteriet blir uppladdat av solceller, landladdare etc. ty alla laddare ansluts till startbatteriet.

·     Förbättrar laddmottagligheten då alla batterierna laddas upp och ur.

·     Förlänger livet på samtliga batterier ty, startbatteriet toppladdas och förbrukarbatterierna laddas ej ur lika djupt, givet samma ladduttag.

·     Indikerar spänningen på START och FÖRBRUKARE batteri med lysdioder.

·     Indikerar aktiverad switch med lysdiod

Principiell uppbyggnad av elsystem och inkoppling av batteridelare.

Start

Om Företaget

Kontaktinformation

Elsystem i båt

Produkter 2

Produkter 1