Manövrerar strömmen till förbrukare via nätverket

Elpanel

Visar spänning för start och förbrukarbatteri. Visar laddström och förbrukarström samt laddade och förbrukade Ah sedan sista full-laddning.

Batterimonitor

Produkter 2

Manövrerar strömmen via nätverket.

Fjärrströmbrytare

Korrigerar laddningsspänningen vid uppladdning och sänker laddspänningen vid fulladat batteri.

Laddningskorrigerare

Start

Om Företaget

Kontaktinformation

Elsystem i båt

Produkter 2

Produkter 1